SEARCH
X

ตัวแทนบริษัท ลักค์คลีนนิ่งซัพพลาย จำกัด เข้าอบรมการใช้งาน Website LuckCleaning.com

 S__642253

         
              เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น. บริษัท ลักค์คลีนนิ่งซัพพลาย จำกัด  ได้ส่งตัวแทนเข้าอบรมการใช้งานWebsiteLuckCleaningเบื้องต้น  ณ บริษัท รัชชอป จำกัด(สาขาภาคเหนือ) ซึ่งตัวแทนจากบริษัท ลักค์คลีนนิ่งซัพพลาย จำกัด ได้แก่ คุณกนกกาญจน์ โคธา และ คุณเพ็ญนภา ต๊ะสิทธิ์  เป็นผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โดยมีวิทยากร 2 ท่านเป็นผู้ให้ความรู้ ในส่วนหัวข้อการอบรม มี 2 เรื่องหลักๆคือ วิธีการทำภาพสินค้า และการใช้งานระบบ CMS ของเว็บไซต์ลักค์คลีนนิ่ง